Brojne su kompanije, udruženja, preduzetnici, fondacije koje posluju i djeluju širom države ili svijeta, ali ipak nisu u obavezi da budu fizički vezane ni za jednu posebnu lokaciju radi svog rada. Dovoljno im je da u nekom mjestu, kao što je u ovom slučaju Brčko, imaju svoje predstavništvo, ili sjedište, svoj kontaktni centar, polaznu tačku (check point) koja ih spaja sa klijentima i poslovnim partnerima, saradnicima, organizacijama i institucijama.

Brojne su kompanije, udruženja, preduzetnici, fondacije koje posluju i djeluju širom države ili svijeta, ali ipak nisu u obavezi da budu fizički vezane ni za jednu posebnu lokaciju radi svog rada. Dovoljno im je da u nekom mjestu, kao što je u ovom slučaju Brčko, imaju svoje predstavništvo, ili sjedište, svoj kontaktni centar, polaznu tačku (check point) koja ih spaja sa klijentima i poslovnim partnerima, saradnicima, organizacijama i institucijama.